Vi har uppdaterat vår webbmail!
Webbmailen har både ny version, nytt utseende och en ny adress.
Den finns nu antingen via www.enbart.se eller direkt på webmail.enbart.se